Hakkımızda

Kolay Kurum Tanımlama
Öğretmenleri e-okuldan Kolay Aktarma
Öğrencileri e-okuldan Kolay Aktarma
Web ve Mobil için Otomatik Kullanıcı Oluşturma

Kurumların sisteme hızlıca tanımlanma imkanı

Sistemi kullanacak öğretmen ve öğrencilerin sisteme kayıtları mevcut excel dosyalarından veya e-okuldan alınan listelerden kolaylıkla aktarılmaktadır.

Sinaliz in kullanım kolaylığı ile
3 adımda analizlere ulaşabilirsiniz.

Sınav ve Denemelerin Tanımlanması


- Ders öğretmenleri kendi hazırladıkları ister klasik ister test sınavlarının cevaplarını ve kazanımlarını sisteme ekleyebilmektedir.
- Kurumlar yapacakları kendi hazırladıkları veya yayınevlerinden temin ettikleri denemeleri sisteme kolayca ekleyebilmektedir. (TYT-AYT-KDS-LGS her türlü sınav türünü desteklemektedir.) Kazanımlar sistemde hazır halde sınav tanımlama bölümünde hazır sunulmuştur.
Ekran Görüntüleri için Tıklayınız

Yapılan Sınavların Cevaplarının Aktarılması

Daha önceden tanımlanmış ders sınavı veya denemelerin cevapları 2 şekilde sisteme yüklenmektedir.
1- Sınavların cevapları optik formlar üzerine işaretlenmiş ise optik okuyucuda okutulup sonuç dosyası sisteme yüklenebilmektedir. (Kendi optik formu olan kurumlar kendi cihazlarının sonuçlarını yükleyebilir. Başka kurumda okutulan optiklerin okutulmuş dijital dosyası alınıp yüklenebilmektedir.)
2- Klasik sınavların sonuçlarını yüklemek için sistemin o sınava göre üretilmiş excel dosyası bilgisayara indirilir ve içeriği doldurulduktan sonra sisteme yüklenir.
Ekran Görüntüleri için Tıklayınız

Sınavların Analizleri

1- Ders sınavlarının analizini almadan önce öğretmenler kazanımlarına göre sınıf hakkında öğretmen görüş rapor yazabilmektedir. Rapor yazdıktan sonra sınıf bazlı kazanımlaranı göre rapor alabilmektedir. Bu raporların kurumlarına teslim edilecek formatta yazıcı çıktıları hazır olarak sistemden alınabilir.
2- Denemelerin raporları kurum bazlı , sınıf bazlı, öğretmen ve öğrenci bazlı alınabilmektedir. Her rapor kazanım başarı oranlarına göre hazırlanmıştır.

3- Öğrencilerin bütün sınavlarının ve denemelerinin özet raporu tek bir yazıcı çıktısı ile alınabilmektedir.
Ekran Görüntüleri için Tıklayınız

Tek Raporda Bütün Farklı Sınav ve Denemelerin Analizi

Farklı zamanlarda farklı yayınevlerinin denemelerinin sonuçları DENEME BAZLI olarak verilmektedir.

Öğrencilerin çalışma süreçlerinde bütün bu denemelerin ortak bir değerlendirmesini yapması çok zor olacaktır.

Kurumların ve öğrencilerin SINALİZ ile birlikte yapılan denemelerin sonuçlarını tek bir merkezden ortak kazanımlarla alma imkanı olacaktır.

RAPORLARA ULAŞMAK İÇİN

Bütün Eğitim Yıllarını Takip Edebilirsiniz

Öğrencilerinizi yalnızca sınava girecekleri yıl takiplerini yapmayınız.
LGS Sınav Analizi
Ortaokul seviyesindeki bütün sınıflarda(5-6-7-8) yapılan sınavları ve denemeleri genel olarak değerlendirebilirsiniz.
7 sınıfta yapılan değerlendiremelere göre 8 sınıfta çalışma planları yapılabilir. Eksiklikleri son seneye bırakmadan önceden gerekli çalışmalar yapılabilir.
YKS ANALİZİ
YKS sınavının iki aşamasından biri TYT biri AYT dir. TYT sınavları 9-10-11 sınıfları kapsamaktadır. AYT ise bütün sınıflardaki konuları kapsamaktadır.
Kısaca çalışmaları son seneye bırakmadan her yıl takiplerinin yapılması gerekmektedir. Son sınıfa öğrenci başlamadan geçmiş yıllardaki kazanımlardaki durumlarının genel analizini yaparak son sene gerekli çalışmalar yapılabilir.
DİĞER SINAV ANALİZİ
KPSS gibi sınavlarda kişi belki de aynı yıl sınavda başarısız olabilir. Sonraki sene de sınava çalışacaksa geçmiş yılın analizine göre yeni yılın planlaması yapılabilir.
  Read More